Zijn mijn persoonlijke gegevens beschermd?

1627 views  March 1, 2021

Wij verbinden ons ertoe de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens die door de klant op de website worden meegedeeld, te respecteren en ze te behandelen in overeenstemming met de wet "Informatique et Liberté" van 6 januari 1978.


Did you find it helpful?

Secure payment